Legenda o Jane - falošná film o údajnej ženy, ktorá sa stala pápežkou (nástupcom sv.Petra)

 

Film : “Legenda o Jane”

 

Drahé Božie Deti - bratia a sestry ...v Božej Rodine (Ef 2,19). Pokoj Vám. Nie, ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo, lebo ako hovorí Ježiš, že nastane rozdelenie (vo viere), tak aj ked vieme, že do sveta vošlo mnoho falošných “prorokov a učiteľov”, ktorí prekrúcaju Evanjelium života svojou mylnou filozofiou a “šteklia ňou uši” slabým veriacim, tak aj v tomto filme môžeme vidieť aj v dnešnej dobe, ako sa padlí anjeli pretvarujú za anjelov svetla.

 

Už samotný názov filmu je zavádzajuci pre svoje mylné pomenovanie a vyjadrenie sa…

 

Pod pojmom: “Legenda” ľudia vo všeobecnosti rozumejú hovorovú rozpravu udalostí, ktoré sa udiali, ktoré ani nemuseli byť spísané ako skutočné udalosti (ba dokonca mohli byť aj popreté), ale v myslelní ľudí sa považujú za skutočné možnosti, s ktorými počítaju, že sa môžu udiať a pre niektorých dôveryhodnou rozpravou ako istá nádej, či dokonca proroctvo.   

 

Napr: Legenda o Panne z Lotrinska, ktorá vyslobodí francúzsky ľud z pod nadvlády okupantov. Táto ľudová rozprava bola  skutočnosťou, ked dnes známa svätá Jana z Arku (Francúzko), na Boží príkaz dopomohla francúzkemu ľudu sa oslobodiť z pod navlády okupácie Anglicka.

 

Ked porovnáme skutočnú legendu o Panne Jane z Lotrinska s touto ”Legendou o Jane”, ktorá  pochádzala z vtedajšej Franskej ríše, môžeme vidieť spojitosť a zároveň duchovný súboj Pravdy a klamstva – dobra a zla – dobrých anjelov a zlých anjelov, ktorí zápasia v myslení ľudských duší.

 

1. sv.Jana z Lotrinska bola naozaj pannou ako sa o tom (legendárne) hovorilo a  jej cudnosť i čistota mravov potvrdzovala pravosť svojho poslania, že je posalná Bohom (Ježišom Kristom) a tým aj táto legenda sa stala naozaj skutočnosťou.

  

Pozrite sa na Janu z tohto filmu :

Prvou najväčšou chybou v oblasti čistoty mravov sa dopustila, ked oklamala “neznámych” ľudí, že je mužom a tak vstúpila do mužského kláštora, aby sa mohla učiť teologiu. Klamstvo, v tak vážnej situácii je protipól dôveryhodnosti, že by sa táto legenda udiala ako aj dôkaz toho, že by túžila študovať úprimne a čo je najdôležitejšie, že by ju k tomu povolal samotný Boh ako to bolo v prípade sv.Jany z Arku.

 

Ďalšou, ešte oveľa horšou neresťou sa v jej údajnom živote udialo, že žila v nečistom vzťahu  so mužom, ktorý bol ženatý s inou ženou. Takáto udalosť by bola veľkým dôkazom toho, že nebola vedená Duchom Svätým vo svojom vlastnom poslaní a tým pádom aj jej skutky by svedčili o tom, že sa nechala viesť anjelom klamstva, ktorý zvádza ľudské duše k nemravnosti a nevere.

 

      

 

2. sv.Jan z Arku mala skutočné zjavenia Svätých – anjelov a sv.Kataríny ako aj samotného Ježiša Krista. Jej jednoduchá vliata viera (nie naučená) bola daná ako sv.Pavlovi z Tarzu, čiže zo zjavenia Ježiša Krista. Táto jej viera bola dôkazom pravosti jej poslania a tak z legendy sa stalo ozajstné poslanie od Boha. Táto jej poslušnosť zjaveniam Ježiša Krista ju po celý čas viedla k naplneniu plánu, ktorý mala od Boha a zachovania ako viery, taka j mravov (čistoty)

 

Naproti tomu, ked sa pozrieme na udajne poslanie Jany, ktorá sa klamstvom a podvodom dostávala na miesta ako štúdium v kláštore, osobný lekár pápeža a nakoniec aj vo funkcii samotného pápeža, tak môžeme vidieť, že takýmto falošným spôsobom Boh nepovoláva žiadneho človeka. Tak rafinovane dosahujú svoje záujmy predovšetkým padlí anjeli a ľudia, ktorí sa nimi nechávajú viesť.

 

Ale to nie je všetko, pretože zvolenie tejto ženy do pozície pápeža (do úradu a funkcie pápeža) nebolo zvolením kardinálov, ktorí sú nato určení, ale voľbou ľudu, ktorí nie lenže nemajú poslanie od Boha o tom rozhodovať, ale týmto scenárom aj samotný režisér sa stavia proti Bohu ako Lucifer, ktorý si pyšne namýšľa, že takto môže zavádzať ľudí, ako aj získať moc za svoje falošné dielo. “Beda tomu… už má svoju odmenu!”

 

 

3. Smrť sv.Jany z Arku bola veľkým svedectvom, že bola Bohom poslaná a z legendy sa stala historická udalosť známa na celom svete ako dielom Božím. Jej prenasledovanie, umučenie, zrada a smrť (upálením) sa zhodujú s podstatnými prvkami, ktoré zažívajú skutoční mučeníci Boží ako aj samotný Boh Ježiš Kristus. V jej prípade išlo o nespravodlivé odsúdenie a porovnajte si ukončenie života údajnej Jany tzv.“Jan Anglikus”

 

 Podľa filmu aj ked spomínaný muž, s ktorým mala nečistý vzťah – prišiel o život vlastnej manželky, čím by sa dalo povedať, že jeho vzťah k Jane mohol pokračovať v čistote, predsa koniec filmu pokazuje na dvojmyselnu udalosť, kde  smrťou Jany sa poukazuje akokeby zomrela následkom pôrodnej smrti alebo ešte kontroverznejšej verzii, že zomrela súčasne duchovným spojením spomínaného muža, ktorý súčasne zomrel usmrtením neprajníka.

 

Pri pohľade na danu situáciu s vysvetlením jedného alebo druhého, či iného pohľadu, človek musí mať dojem, že autor tohto falošného diela má veľký záujem predovšetkým spochybniť vieru a morálku, ktorú Boh žiada od človeka, prípadne neznáša učenie Katolíckej viery a morálky.

 

Dalšie údajné udalosti - ako zvolaný cirkev.snem okolo r.847 a to touto “Janou”, alebo že menovitý Anastasius, ktorý napísal zoznam pápežov, údajne vedel o Janinom pápežskom primate, ako aj iné pochybné scény z fimu len považovať za dalšie známky toho, že v súčasnosti aj vo filmoch prejavujú bohorúhačské scény (slobodomurárov) a je na nás, aby sme tomu neverili.

 

Nech nás Boh chráni od úkladov diabla a jeho padlých anjelov.

Nech Duch Svätý  nám daruje charizmu rozlišovania duchov a daruje svoj Pokoj,

na mocný príhovor Kráľovnej anjelov - Ženy odetej slnkom - Panny Márie ..

V mene Ježiša Krista  a jeho presvätú Krv zriekame sa všetkého zlého a prosíme Ťa , aby si nás

aplňal láskou k Pravde a požehnal na ceste do nebeského kráľovstva +