Amnesty International spúšťa globálnu kampaň za neobmedzený prístup k potratom

30.03.2014 22:19

LONDÝN – Amnesty International, organizácia založená na obranu ľudí väznených za politické zločiny a na boj proti porušovaniu ľudských práv, spustila novú kampaň venovanú podpore neobmedzeného prístupu k potratom.

Celosvetová kampaň nazvaná My Body My Rights [Moje telo, moje práva] bola spustená 6. marca ako odpoveď na to, čo propotratové a homosexualistické lobistické skupiny označujú ako zlyhanie vlád po celom svete v ochrane „sexuálnych a reprodukčných práv“.

„Je neuveriteľné, že v 21. storočí niektoré krajiny prehliadajú manželstvá detí a znásilnenia v manželstve, zatiaľ čo iné stavajú potraty, mimomanželský sex a sexuálny styk osôb rovnakého pohlavia mimo zákon. Dokonca s hrozbou trestu smrti,“ povedala Salil Shettyová, generálna sekretárka skupiny v tlačovej správe.

Shettyová sa na úvod kampane stretla so ženami z vidieckych komunít v Nepále, kde povedala, že dvojročná kampaň sa sústredí na „pomoc ďalšej generácii uvedomiť si a požadovať svoje sexuálne a reprodukčné práva.“ Tieto zahŕňajú neobmedzený prístup k potratom a antikoncepcii, podporu homosexuality a schopnosť „rozhodovať či a kedy mať deti“ a „rozhodovať, aký typ rodiny vytvoriť.“

Zatiaľ čo Amnesty International vytrvalo tvrdí, že krajiny so zákonmi proti potratom sú „hlboko utláčateľské“ a ignorujú bezpečnosť žien, štatistiky ukazujú, že tieto isté krajiny majú oveľa nižšiu mieru úmrtnosti žien pri pôrode, ako tie s liberálnymi potratovými zákonmi.

Skupina ukazuje na Írsko ako na príklad práve takého „utláčateľského“ režimu, ktorý berie len malý ohľad na zdravie ženy, zvýrazňujúc kontroverzný príbeh Savity Halappanavarovej, ako príklad ženy, ktorá zomrela údajne v dôsledku toho, že jej nebol umožnený potrat.

Írsko minulý rok legalizovalo potraty. Avšak vyšetrovanie írskej vlády, ktoré skúmalo smrť tejto ženy, označilo za priamu príčinu „zlyhanie základnej starostlivosti,“ týkajúcej sa liečby bakteriálnej infekcie spôsobenej „super-baktériou“, ktorá vyžadovala špecializovanú antibiotickú liečbu, a nie to, že jej nebol umožnený potrat.

Hoci do minulého roka boli potraty v Írsku nelegálne, štúdia amerických výskumníkov zistila, že Írsko má lepšie výsledky v zdraví matiek ako Británia, kde existuje de facto potrat na požiadanie, s materskou úmrtnosťou dvojnásobne vyššou ako má Írsko.

Amnesty International sa vo svojej kampani zameriava aj na Salvádor tvrdením, že rekriminalizácia potratov v krajine je „násilím na ženách a dievčatách.“

Avšak materská úmrtnosť v Salvádore sa zmenšila o polovicu odkedy boli potraty rekriminalizované v roku 1998.

V materiáloch kampane „My body My rights“ sa nespomína Čile, ktoré má najnižšiu mieru materskej úmrtnosti v Latinskej Amerike, a kde sú potraty nelegálne.

Doktor Elard Koch, známy čílsky epidemiológ, pripisuje čilský úspech tomu, že krajina podporuje opatrenia pre „bezpečné tehotenstvo“, ako napríklad „prenatálne diagnostikovanie“ a prístup k profesionálnemu pôrodnému personálu v nemocniciach.

Južná Afrika, na druhú stranu, ktorá má jeden z najliberálnejších potratových zákonov v Afrike od roku 1996, zaznamenala 20%-ný nárast v materskej úmrtnosti medzi rokmi 2005-2007. Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo uznala, že časť tohto „nárastu“ je „spôsobená komplikáciami pri potratoch“, aj keď sú potraty legálne.

Vo svojej kampani „My body My rights“  Amnesty International požaduje, aby „vlády zastavili nelegitímne používanie trestného zákona na dozeranie na sexualitu a reprodukciu a zamerali sa na zákonnú a praktickú diskrimináciu, ktorá vedie k porušovaniu sexuálnych a reprodukčných práv.“

Vo februári poslankyňa kanadského parlamentu obvinila Amnesty International z podpory „pasákov a nie obetí“ po tom, čo unikol analytický dokument odhaľujúci, že skupina volá po legalizácii prostitúcie.

V dokumente Amnesty International tvrdí, že muži, ktorí vymieňajú hotovosť za sexuálny prístup k ženinmu telu, by mali byť oslobodení od vládnej „interferencie“, pretože iba „vykonávajú osobnú autonómiu.“

Kanadská poslankyňa Joy Smithová odsúdila túto politiku Amnesty International takto: „Musíme uznať prostitúciu za takú, aká je. A je prirodzene škodlivá pre ženy a dievčatá, a preto musí byť eliminovaná. Legalizácia je nesprávny prístup.“

„Amnesty International si vybudovala reputáciu obhajobou obetí po celom svete. Prečo teraz AI obete opúšťa? Amnesty International mrhá svojou morálnou autoritou a stráca správny smer,“ vyhlásila Smithová

www.lifenews.sk/node/6356