Benediktíni nestoja za aktivitami skupiny “Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja”

26.04.2014 22:21

 

Sampor, 24. apríla (TK KBS) Mnísi z rehole svätého Benedikta v Kláštore Premenenia Pána v Sampore sa dištancujú od aktivít skupiny, ktorá sa označuje ako "Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja". Toto vyhlásenie sa rozhodli vydať kvôli informáciám, ktoré daná skupina publikovala na svojej internetovej stránke, predovšetkým ohľadom pozvánky na tzv. “Púť do Sampora”, ktorú “Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja” uverejnilo. 

Konventuálny prior benediktínov v Sampore Vladimír Kasan OSB v tejto súvislosti napísal: “Prijatie členov tejto skupiny na pôde kláštora v Sampore malo vždy čisto zdvorilostný charakter a nepredstavuje vyjadrenie podpory ich aktivitám. V rámci osláv výročia posvätenia kláštorného chrámu neorganizuje mníšske spoločenstvo žiadne verejné pobožnosti nad rámec konventuálnych liturgických slávení a modlitby posvätného ruženca. Kláštor Premenenia Pána nedisponuje žiadnym milostivým obrazom (spomínaným v pozvánke “Diela lásky, milosrdenstva a pokoja”), ktorý by bol vystavený k verejnej úcte. 

 

www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140424030  

 

erb

Vzhľadom na verejne publikované informácie zo strany tzv. „Diela lásky, milosrdenstva a pokoja“, ako aj pozvánku na „Púť do Sampora“ zverejnenú na internetovej stránke vyššie spomenutej skupiny veriacich vydávajú benediktíni Kláštora Premenenia Pána v Sampore nasledujúce vyhlásenie.

Mníšske spoločenstvo Kláštora Premenenia Pána v Sampore sa dištancuje od aktivít skupiny veriacich, ktorá sa označuje ako „Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja.“ Prijatie členov tejto skupiny na pôde kláštora v Sampore malo vždy čisto zdvorilostný charakter a nepredstavuje vyjadrenie podpory ich aktivitám. V rámci osláv výročia posvätenia kláštorného chrámu neorganizuje mníšske spoločenstvo žiadne verejné pobožnosti nad rámec konventuálnych liturgických slávení a modlitby posvätného ruženca. Kláštor Premenenia Pána nedisponuje žiadnym milostivým obrazom, ktorý by bol vystavený k verejnej úcte.

www.benediktini.sk/?p=1526

KAUZA: "Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja"

kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kauza-dielo-lasky-milosrdenstva-a-pokoja/