Ďaľší útok na kresťanské korene Slovenského národa: Supermarket vo Zvolene vyzýva na znesväcovanie nedele

15.03.2014 00:04

 

Aliancia za nedeľu- Slovensko, o.z. touto cestou vyzýva všetkých obyvateľov mesta Zvolen, aby nereagovali na tento poľutovaniahodný útok na kresťanské korene Slovenského národa, bojkotovali túto výzvu a nenakupovali počas pôstneho obdobia v supermarkete EUROPA SC Zvolen. Nenechajme sa zotročovať pomocou ekonomických tlakov. Všetci občania Slovenska majú právo na spravodlivú mzdu a jeden deň oddychu po celotýždennej práci. Nedovoľme, aby nás niekto takto ponižoval a zosmiešňoval, zvlášť v tomto roku zasvätenom Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska.

Anton Čulen, predseda AZN

europa-zv_A5-feb.indd
Milí priatelia,

Chcem vás poprosiť o jednu láskavosť, ktorá vám nezaberie viac času, ako dve minúty.

V nedávnej dobe sa na na zvolenskom obchodnom centre objavil plagát s reklamou. Titul tejto reklamy bol: Nedele svätíme nákupmi. Ako už zo samotného názvu vyplýva, podstatou tejto reklamy je prilákať ľudí do obchodného centra v nedeľu teda v deň, ktorý je z pohľadu kresťana sviatočným. Chcem vás všetkých poprosiť o podpísanie petície, ktorá je jednak proti tejto samotnej reklame a zároveň proti podobným reklamám. Petíciu môžete podpísať po kliknutí na tento link.

https://www.peticie.com/proti_reklame_nedele_svatime_nakupmi

Podporte petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele TU

Za organizátora: Zuzana Vandáková email: zuzi.vandakova@gmail.com