Diabol za posolstvami "Záchranný veniec ruženca..." - nesprávne zaužívané frázy

15.06.2014 16:31

https://www.tymian.estranky.sk/img/picture/3/brozura.jpg

 

Chyby, ktoré sa dopúšťajú falošní vizionári vo svojich posolstvách: nesprávne zaužívané frázy, štylistika, gramatické a literálne chyby, dialekty miešané so spisovným jazykom.

Tieto nesprávne zaužívané frázy sú bežným prejavom falošných vizionárov, ktoré používajú vo svojich posolstvách. Diabol, síce ovláda falošného vizionara, keď používa jeho štýl reči, zaužívané frázy, ale nedokáže osobu ovládať natoľko, aby sa vyjadrovala krásne spisovne a dokonalou rečou, akú majú svätí z nebeského Kráľovstva. Diabol dokáže napodobniť výzor svätých a ich reč do istej miery, keď používa ich oblečenie a teologický slovník, ale v štylistike - v usporiadaní slovných fráz je vidieť, že sú nesprávne poprehadzované. Niektoré slová sú buď nárečové (nespisovné dialekty) alebo nevhodné z toho dôvodu, že nemajú správny význam, a ak majú, tak dávajú taký význam, ktorý protirečí správnej morálke alebo viere - odporuje láske a pravde. 

1.Napr. vizionarke spomínaného "diela..." bolo povedané dńa: 7.4.2010

"Orodujem za vás deň, čo deň. Veľmi sa teším tomu, čo sa tu deje - Záchranný veniec ruženca - už len ten názov krásne znie. Nech to bude len názov, ktorý splynie s vetrom a zmizne."  (údajná Panna Mária - dalej len P.M.)

Najprv poukážem na nedokonalu štylistiku a potom na samotný názov, ktorý považuje za "krásny."

Najprv jej hovorí údajná Panna Mária (ďalej len P.M.), že "sa teší tomu, čo sa tu deje", potom akoby preskočila rovno na názov "ruženca" a pokračuje ako "ten názov krásne znie."

Zaujímavé, aký štýl používa, pretože v posolstve pred týmto textom P.M. jej hovorí ako je rada, že sa spolu stretávaju na modlitbách, pričom nespomenie ruženec vôbec a zrazu preskočí na samotný názov ruženca "ako krásne znie" ?!

Samotný názov ruženca nemôže znieť krásne spisovne ani dokonalou rečou Panny Márie,  pretože v sebe zahŕňa výrazy, ktoré sú nesprávne zoštylizované:
- Porovnaj pre lepšie pochopenie pravý význam slova: "ruženec" a "veniec"

V poľskom jazyku slovo: "ruženec" sa prekladá : "Rózaniec" alebo aj "Koronka", ktorá síce významovo poukazuje na veniec ruží, akú zvyknu mať ženy na hlave upletené z kvetov alebo ako ozdobné čipky na odeve, ktoré vizerajú ako spletité kvetnaté vzory, avšak tento pojem sa používa aj pri pomenovaní posvätného ruženca,ktorý je známy ako modlitbová "retiazka" z určitých gulôčok pripomínajúc aj kvety (ruže) alebo perly atd...

Podstatné pritom všetkom je to, že "Ruženec" je ináč povedané: "Veniec", takže ked sa povie ruženec, už nie je potrebné hovoriť veniec a naopak. Buď sa povie jedno alebo druhé, lebo význam ostáva ten istý, len by sa mal používať skôr podľa toho, čo sa tým chce presnejšie poukázať.
A podobne aj v poľskom jazyku: bud povedia jedno alebo druhé: Rozaniec alebo Koronka. Lenže nepovedia: "Prosim si jeden ruženec, korunku." (Prosze jeden rozaniec, koronka) ale len: "Prosze jeden rozaniec" alebo "Prosze jeden koronka."

Prečo sú v názve použité významovo dva totožné slová: Ruženec a Veniec ?!

Zrejme samotná vizionarka mala problém s pochopením významu slov: "Ruženec" a "veniec" ako s tým maju problém mnohí slovenskí katolíci, keď sa nevedia zhodnuť na tom, či sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva alebo Ruženec Božieho milosrdenstva.

Jedno a to isté - významovo a predsa je im ťažko prijať jeden alebo druhý pojem.

2. Ďalším zaujímavým slovným spojením bolo 24.11.2009:

"Vaša modlitba, ktoru sa budete modliť zo srdca a z duše. Budete ju dávať každému jednému, ktorý to potrebuje. Načo pekný obal, ak je vnútro prázdne? V tom jednoduchom je krása. V tej jednoduchosti je krása." (P.M.)

Zaujímavé sú tieto slová: "V tom jednoduchom je krása. V tej jednoduchosti je krása."

Opakuje sa, ako keby sa najprv zle vyjadrila a potom dodáva ako sa to zvykne hovoriť.

Vizerá to tak, že aj samotná vizionarka má problém s tým, čo počuje a ako by to chcela vyjadriť. To sa stáva u falošných vizionarov, pretože na jednej strane chcú podať autenticky to - čo počujú, ale na druhej strane, aby to malo aj zmysel a význam, akému ona a verejnosť rozumie.

Lenže práve toto sa nedeje u pravých vizionarov, pretože v ich vyjadreniach sú plynulé vety. A to je zaujímavé, že Boží vizionári, aj ked su negramotní - nevzdelaní, predsa ich posolstvá su tak gramaticky dokonalé, že nie je možné, aby to dokázali samotné osoby. Diabol by to nedokázal, pretože sa ukázalo, že koná presne naopak: nevyjadruje sa spisovne krásne a používa dialekty, ktoré používajú skôr ľudia, čo ich používajú bežne ako niečo normálne.

3. zaujímavým slovným spojením je zo dňa: 26.3.2011

"Rameno, tvoje rameno ti ofúknem balzamom lásky."

Zrejme si to vizionárka nevšimla, ale toto nedáva správny význam. Vieme, že balzam je tekutý krém, ktorý slúži na potieranie tela, zvlášť pri poraneniach. Tento balzam sa natiera a nie streká ako nejaký postrek na rany, takže nemôžeme prirovnávať balzam k pofúkaniu rán.
Predsa však udajný Ježiš (dalej len P.J.) prirovnáva jeho fúkanie k natieraniu balzamu?!

Keby prirovnal k nejakému nástreku proti ranám alebo k matke, ktorá hojí rany svojich detí pofukaním, tak to by sa dalo ešte povedať, že išlo o adekvátne prirovnanie, ale k balzamu?

 

Zrejme tieto detaily ani samotná vizionárka nespozorovala alebo nevnímala ako niečo nevhodné. K tomu treba dodať, že posolstvá sú doslovne prepísané z autentických spisov samotnej vizionárky, takže neide o nejaký zlý preklad z cudzieho jazyka. Z toho dôvodu nie je možné, aby došlo k zlému prekladu ako to zvykne byť u vizionárov z cudzích štátov a národov.