Dievčatko (Akiane Kramarik), ktoré malo falošné vízie už v 8 rokoch.

26.07.2014 14:06

Akianin

Akiane Kramarik má talent na to, aby vedela maľovať obrazy tak vínimočne, že mnohí dospelí ľudia by to nedokázali.

To však nie je zárokou alebo dôkazom toho, že jej vízie o nebeskom Kráľovstve sú od Boha a Jeho svätých...

Vízie a obrazy ako mimoriadne schopnosti sú aj od diabla (padlých anjelov), ktoré navonok sa javia ako krásne, avšak majú v sebe posolstvo, ktoré dokazujú, že pochádzajú od nich a nie od svätých z nebeského Kráľovstva

www.akiane.com/store/

Napr. falošný obraz Boha

Boh (Otec-Syn-Duch Svätý) vizerá stále rovnako ako Osoba Ježiša krista (vo veku 33 rokov - dokonalý vzhľad osobnosti)

Porovnaj obraz: "Boha Otca" namaľovaný podľa vízie sr.Eugénie Ravasi

https://www.magnificat.sk/old/mrosa/0705/pictures/16_1a.jpg

Ďalšou vizionárkou je sv.Faustýna Kowalská, ktorá dala namaľovať obraz Boha Syna - Ježiša Krista (na jeho žiadosť ako ho videla)

https://www.zivcakova.sk/03Zjaveniavosvete/Faustina/o1.jpg

 

Boh (Otec-Syn-Duch Svätý) je v nebeskom Kráľovstve "stále ten istý včera, dnes a naveky" vo svojom výzore ako Ježiš Kristus s dlhými vlasmi a bradou.

Akiane Kramarik videla údajného Ježiša s ostrihanými vlasami a bradou, čo sa nestotožňuje s pravdivým obrazom o Bohu.

A to je dielo satana, ktorý ked nemôže zobrať človeku vieru v Boha, tak sa snaží ju aspoň pomýliť  a to aj vytvorením falošnej predstavy o Bohu.

Nevhodným filmom, ktorý propaguje jej falošné vízie a obrazy o Ježišovi sa nazýva: "Nebo nie je výmysel."
https://www.youtube.com/watch?v=MYXxr4ti25A