exkomunikovaný o.Elias Dohnal ( z pozicii vzdoropapeža) svätorečil prvého heretika Jána Husa

03.07.2015 16:28

https://www.katopedia.cz/images/Eli%C3%A1%C5%A1_Dohnal.jpg
V I D E O 

Kontroverzná Výzva UPHKC:

Ve svátek sv. Cyrila a Metoděje i ve svátek Mistra Jana Husa ve dnech 5.-6. července 2015 vyvrcholí celonárodní pokání.
Byzantský katolický patriarchát tímto veřejně navrhuje Vatikánu, aby byla na Velehradě učiněna tři historická gesta pokání:
1) Ať se církev v ČR vzdá nároku na restituce.
2) Ať je učiněno gesto pokání odřeknutím se herezí, synkretismu a amorálnosti.
3) Ať je český mučedník Jan Hus vyhlášen za svatého.

gloria.tv/media/MUkPDV71tdS