FILMY (VIDEO) - PROTI dobrej viere a mravom

11.07.2012 16:09

 

FILMY s okultizmom a nemravnosťou  

 Viac o nemorálnych a okultných vplyvoch na filmoch môžete spoznať aj na :    

https://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/nebeypecne-filmy-video-pre-vieru-a-dobre-mravy/

 

„Napokon vás žiadam, aby ste sa vzďaľovali od všetkého, čo môže poškvrniť čistotu vášho srdca a cudnosť vášho života.

Nezúčastňujte sa na svetských predstavení. Nemárnite čas pri televízii, ktorá je najsilnejším nástrojom v rukách môjho protivníka, ktorým šíri všade temnoty hriechu a nečistoty. Televízia je bôžik, o ktorom sa hovorí v Apokalypse, vytvorený na to, aby sa mu klaňali všetky národy zeme a ktorému Diabol dáva tvar a pohyb,

aby sa v jeho rukách stal strašným prostriedkom zvodov a zvrhlosti.“

(Panna Mária - Don Stefano Gobbi / 17.2.1988)

https://www.mkh.cz/mkel/celek.pdf

 

 

10 000 rokov p.n.l

 

 

2012   https://www.youtube.com/watch?v=9EW4kLqIPAw&feature=fvsr

 2012 NOSTRADAMUS (falošný duch - proroctiev) 

 2012 DOOMSDAY - SÚDNY DEŇ (Falošné Vízie)

300 VOJNA PRI TERMOPYLÁCH

  7 ROKOV V TIBETE

 

Zemská šelma - 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila.

15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.“

(ZJ 13,11-18 - Apokalypsa / Biblia - Sväté Písmo)

 AKTY X (falošné mimozemské civilizácie)

AKO VYCVIČIŤ DRAKA

   ALI (MOHAMMAD ALI)

 

  ANGELIKA ZAMBRANO https://tv7.cz/?vid=2135 (Falošná prorokyňa)

 ANJELI A DÉMONI   https://www.youtube.com/watch?v=ggs4UAQREjk

 ANONYMOUS

 

ANTIKRIST

 

 APOKALYPSA ZO STONEHENGE   https://www.youtube.com/watch?v=VSiZJklN9L8

  ARN

ARTHUR a súboj dvoch svetov (falošní mimozemšťania)

 

 

AVATAR  https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/04/29/141/

 AVENGERS - okultizmus mágia

 

"Vzdajte sa pozerania na televíziu, aby ste si v duši zachovali svetlo,

a aby ste mali vo svojom živote viac priestoru na sústredenie, meditáciu a modlitbu."

 

(Panna Mária - Don Stefano Gobbi / 4.3.1987)

 

Baxter Mary K. (30 dní v pekle)   https://www.tv7.cz/?vid=883   (falošné vízie-posolstvá)

 https://www.youtube.com/watch?v=wqtbyhkvRNk&feature=related

 

"Oplzlost a nemravnost zaplavuje všechno, zejména prostřednictvím tisku a tele­vize, a tak jsou kaženy duše dětí a prostých lidí."

(7.října 1990 / Panna Mária - Don Stefano Gobbi / MKH )

 

 CELESTÍNSKE PROROCTVO

 

CESTA(Život bez Nádeje -  Ježiša Krista)

 

CONAN (násilie, pohanstvo a okultizmus)

 CONSTANTINE

ČARODEJOV UČEŇ (Nicolas Cage)   https://www.youtube.com/watch?v=HqOzhlRUFbA

  ČERVENÁ KARKULKA

 

"Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

Pretosi vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!

Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu!   A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!

Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný."

(Biblia-Sväté Písmo-List sv.Pavla Efezanom/6,10-20)

 

 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!  Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!

DANTOVSKÉ PEKLO (Čierna a biela mágia)

 

 DEJAVU

 

 

   DAVID COPERFIELD

 

  DAVINČIHO KÓD

  

Deň, ked sa zastavila zem    https://www.youtube.com/watch?v=yRV5T3SHuYM

 DEŇ NEZÁVISLOSTI

DEŇ POTOM

 

DRTIVÝ DOPAD

 

 

  DIABLOVIA

DISTRICT 9 (falošní mimozemšťania)

 

  

Duch ASSISI    https://www.tv7.cz/?vid=1920

 

 

Nemravnost se šíří jako záplava bahna a je propagována prostředky společenské komunikace, zvláště filmem, tiskem a televizí.

Prostřednictvím televize se vtírá do každé rodiny důvtipná a ďábelská taktika svádění a zkaženosti.

Děti a mládež jsou oběťmi, které se nejméně mohou bránit.

Pohlížím na ně se starostlivou něžností Matky.

 

(Panna Mária - Don Stefano Gobbi / MKH 31. prosince 1982)

 

 

HARRY POTER    https://www.youtube.com/watch?v=_EC2tmFVNNE

 

 HELLBOY

  HIGHLANDER

 

HNEV TITANOV - okultizmus

 

HRY O ŽIVOT

 HUGO A JEHO VEĽKÝ OBJAV (Okultizmus - čierna a biela mágia)

 

 

 HVIEZDNA BRÁNA (falošná mimozem.civilizácia a kontroverzné cestovanie časom)

 

 "Nikdy tak jako dnes nebyla ustavičně propagována tiskem a všemi hromadnými sdělovacími prostředky nemorálnost, nečistota a oplzlost.

Především televize se stala perverzním nástrojem dennodenního bombardování oplzlými scénami, zaměřenými na zkažení mysli a srdce všech. 

 

Zábavné lokály, zejména kina a diskotéky, se staly místy veřejného zhanobení vlastní lidské a křesťanské důstojnosti."

(11. října 1989 Panna Mária - Don Stefano Gobbi / MKH)

 

 

CHRIS "ANGEL" (okultizmus-mágia)

 

 

Nemravnost se šíří jako záplava bahna a je propagována prostředky společenské komunikace, zvláště filmem, tiskem a televizí.

Prostřednictvím televize se vtírá do každé rodiny důvtipná a ďábelská taktika svádění a zkaženosti.

Děti a mládež jsou oběťmi, které se nejméně mohou bránit.

Pohlížím na ně se starostlivou něžností Matky.

 

(Panna Mária - Don Stefano Gobbi / MKH 31. prosince 1982)

 

FILIP NERI

 

  

Umrtvujte se v duchu pokání a tělesným postem!

Půst, kterému dávám přednost, je půst od zla a hříchu; půst odříkání se kouření, alkoholu, kina a televize.

Nedívejte se na televizní představení,

která kazí vaši vnitřní čistotu a do duše vnášejí rozptýlení a lehkomyslnost a do srdce zasévají zárodky zla.

Chci po vás také tělesný půst, aspoň občas, jak to požadoval můj Syn Ježíš v evangeliu, když řekl:

„Jisté druhy démonů se mohou vyhnat jen modlitbou a postem.“

 

 ( 13. května 1984 / Panna Mária - Don Stefano Gobbi / MKH)

 

  INTERVIEW S UPÍROM

 INSIDIOUS (Okultizmus)

 

  IP MAN

 

  

 

 

Nechť je to vaše vnitřní mlčení

Snažte se odloučit od levných svodů tisku a televize, tohoto hrozného prostředku, který využívá můj Protivník, aby vás vzdálil ode mne a od mého Syna.

Pronikejte do hlubokého tajemství pravdy a krásy, kterou vám zjevuje evangelium.

 (1. května 1993 / Panna Mária - Don Stefano Gobbi / MKH)

    JA LEGENDA

 JA ROBOT

 

sv.Jana z Arku (Mila Jovovič)

JOE BLACK

 

 

   JURSKÝ PARK

 

 

Je tolik podlých nástrah, které vám chystají zlí duchové, démoni, kteří zaplavili svět a všude usilují, aby svedli duše do věčné záhuby.

Jejich aktivita je nyní nesmírně intenzivní, protože se spojila se silou, kterou mají v sobě sdělovací prostředky, jako je televize a tisk.

S podlou rafinovaností se šíří zlo pod pláštěm dobra, hřích jako uplatnění vlastní svobody, přestoupení Božího zákona jako nový výdobytek tohoto ubohého a zvráceného lidstva.

Jak jsou silné ustavičné útoky zlých duchů, aby zranili také váš fyzický život nehodami, neštěstími, atentáty, nemocemi, kalamitami, výbuchy násilí, válkami a revolucemi!

2. října 1993

 

 

   KARATE KID

 

 

KAZATEL     https://www.youtube.com/watch?v=AGq7EJ5buJA

 KING - KONG

 KNIHA MAJSTROV

 KNIHA PREŽITIA

 

KOVBOJI A VOTRELCI (falošní mimozemšťania a pomstychtivosť)

 

  KONIEC SVETA   https://www.youtube.com/watch?v=wHr_-5-NMT0

   KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ

        KRÍŽ    https://www.youtube.com/watch?v=bJYhb53ZOJk

 

 

 

 

 

 

 

 

   LEGENDA O JANE 

LEGENDA o LILITH

 

Légia    https://www.youtube.com/watch?v=U4ctrYrCfes&feature=player_embedded

 

 

LETS DANCE

 MAJSTRI V HIP-HOPU

 MATRIX

 

 MEIN KAMPF

 

 

MENO RUŽE (rúhanie voči Bohu a Cirkvi)

  MESTO ANJELOV (znevažovanie anjelov)

 

MILION DOLAR BABY (eutanázia a extrémny šport)

 

MODRÁ LAGÚNA (krvismilstvo-nečistý vzťah)

 

  MUCHA

 

 

MÝTY A FAKTY HISTÓRIE (slobodomurári)

NARNIA

 NESVäTÝ

 

 NEXT

 

 NEZVANÍ HOSTIA

 

NOČNÁ MORA (v ELM STREET)

 

 

 

PÁN PRSTEŇOV     https://www.youtube.com/watch?v=ua-JZIu_LN4

  PARANORMAL ACTIVITY

 

 PEKLO

 

 PHILADELPHIA (homosexualita)

 

PILIERE ZEME (Slobodomurárstvo)

PLANETA OPIC

 POČIATOK

 

POKÉMON (okultizmus a mágia)

 

 POSLEDNÝ NEANDRTALEC

  POSLOVIA SPRAVODLIVOSTI   https://www.youtube.com/watch?v=2bRqmQaAe5Y

 POZEMŠŤAN

  PREDATOR   https://www.youtube.com/watch?v=gD6cYQ8YzfU&feature=fvst

 PREMENA     https://www.youtube.com/watch?v=deLIRqMxVCg&feature=related

 PROMETHEUS (falošní mimozemšťania)

 

 

PROROCTVO Z TEMNôT

 

  PURPUROVÉ RIEKY

 RABÍN, KŇAZ A BLONDÍNA

RESIDENT EVIL   https://www.youtube.com/watch?v=9dc5iiT0f1s

 

 

   ROBIN HOOD

 

 

  RÝCHLI A ZBESILÍ

 

  SATAN    https://www.youtube.com/watch?v=tIv5YqZStFw

 

 

SAXANA A LEXIKÓN KÚZIEL (Mágia a okultizmus)

 

 

SIPMSONS (vulgarizmus)

SKYLINE   https://www.youtube.com/watch?v=W3NrX5IMoNc

 

SPIDERMAN

 

STMÍVANÍ - SÚMRAK

 SUPER 8 (falošná mimozemska civilizácia)

SVETOVÁ INVÁZIA   https://www.youtube.com/watch?v=kE03rFTTK98

 TEMPLÁR

  TERMINATOR    https://www.youtube.com/watch?v=OfwQKapDMws

 

  THOR

 

  TITANIC

 

TRANSFORMERS    https://www.youtube.com/watch?v=XnwmUZuF5OY

 

  TRON     https://www.youtube.com/watch?v=L9szn1QQfas

 

   ŤAŽKÁ VÁHA

 VEC: POČIATOK

  VOJNA BOHOV

 

  VOTRELEC   https://www.youtube.com/watch?v=bEVY_lonKf4

 

X-MEN     https://www.youtube.com/watch?v=3ZrQC5QEmJE

    ZÁHADA BERMUDSKÉHO TROJUHOLNÍKA

 ZELENÁ MÍĽA (kontroverzný Trest smrti)

 ZLATÝ KOMPAS  https://www.youtube.com/watch?v=Pd_4hMmuL1g

ŹENA V ČIERNOM

Život po živote https://www.youtube.com/watch?v=xDnHfQtH0zU

  ŹIVOT PO ŽIVOTE