Nebezpeční Šamani a ich aktivity v Česku a na Slovensku

22.07.2016 09:30Šamani a ich aktivity v Česku a na Slovensku

Prax neošamanizmu je individuálna a súčasní šamani pracujú najčastejšie samostatne napríklad ako hlavní aktéri kurzov šamanizmu, liečitelia alebo autori článkov a kníh. Ako v Českej, tak aj v Slovenskej republike sa v poslednom desaťročí objavilo niekoľko výrazných osobností s touto praxou.

Podobne ako napríklad Michael Harner spája v Česku odbornú znalosť šamanizmu a osobnú angažovanosť do jeho popularizácie etnologička Pavlína Brzáková (* 1972), znalkyňa sibírskeho šamanizmu a autorka niekoľkých kníh,27 v súčasnosti šéfredaktorka časopisu Regenerace. Centrum neošamanskej praxe je naproti tomu skôr na Slovensku: v európskej pobočke Nadácie pre šamanské štúdiá28 boli totiž vyškolené tiež dve Slovenky: psychologička Zora Frešová29 a filozofka Katarína Hrčková. Spolu s Alicou Balážovou založili roku 1999 Centrum pre štúdium šamanizmu a pod patronátom európskej pobočky Nadácie pre šamanské štúdiá sa venujú prednáškovej činnosti. Všetky tri tieto neošamanky poskytli už niekoľkým desiatkam slovenských a českých poslucháčov základný kurz Nadácie Cesta šamana a svojou činnosťou (predovšetkým však pôsobením Kataríny Hrčkovej) podnietili vznik Bubnovacieho kruhu Praha v roku 2002.30

Pražský bubnovací kruh je spolu so skupinami tensegrity príkladom šamanských spoločenstiev. Castanedovu tensegritu cvičili v Českej republike tri skupiny, v Ostrave, Brne a v Prahe; v súčasnosti však verejne pôsobí iba tá pražská.31

Z jednotlivých šamanov a vedúcich šamanských kurzov treba spomenúť aspoň Mariána Benku, ktorého odborná štúdia nazýva zakladateľom slovenského jadrového šamanizmu32 a ktorý je správcom pozoruhodného slovenského internetového portálu Nirgan.33 Kurzy jadrového šamanizmu u Michaela Harnera absolvovali podľa svojich slov tiež Peter a Viera Šimkovičovci, ktorí v dôsledku toho sami pôsobia ako vedúci šamanských kurzov. Peter Šimkovič sa prezentuje aj ako šamanský liečiteľ.34 Ako naznačuje internetová ponuka ich centra pre podporu a rozvoj ľudského potenciálu Annwin, venujú sa manželia Šimkovičovci okrem neošamanizmu aj iným aktivitám.
Okrem vyššie uvedených neošamaniek sú v Českej republike ešte ďalší organizátori šamanských kurzov. V Harnerovej línii pracuje ešte Ivo Musil, ktorého internetové stránky35 sú vstupnou bránou do českých neošamanských aktivít podobne ako na Slovensku Nirgan. Aktuálne organizuje šamanské kurzy tiež agentúra Leony Valentovej,36 zatiaľ čo dávnejšie aktívny usporiadateľ Michal Fabian alebo centrum Inspiritual (Maun) sa, zdá sa, odmlčali.

Otrasnú skúsenosť malo roku 2001 tridsaťdva účastníkov seminára Nadácie Spirituálna krajina. Jej zakladateľ Petr Chobot im ako nástroj na dosiahnutie šamanskej vízie podal ayahuascu (názov tejto omamnej látky znamená liana smrti, čo vyjadruje jej schopnosť privádzať ľudí do kontaktu so svetom zomrelých). Omamná látka na tomto kurze však obsahovala prudký jed, takže jeho účastníci sa ocitli v ohrození života. Chobot sa vyhol trestnej zodpovednosti vďaka vážnej duševnej chorobe. Po niekoľkých rokoch však v organizovaní verejných akcií pokračuje.

V Českej republike niekoľkokrát pôsobili i zahraniční šamani. Jedným z nich bol i Chobotov učiteľ, peruánsky šaman Antonio Barrera Banda (* 1947), ktorý sa však pri návšteve na pozvanie centra Inspiritual roku 2001 zodpovednosti za akcie Petra Chobota zriekol. Hosťom 12. svetovej konferencie Medzinárodnej transpersonálnej spoločnosti bol v roku 1992 iný šaman, Američan Brant Secunda (* 1952). Najčastejšie z cudzincov viedol kurzy šamanizmu v Českej republike Američan Donald Mantoya (* 1948) pod menom šaman Emahó. Všetky tieto aktivity sa - zdá sa - v posledných rokoch vytrácajú zrejme v súvislosti s pomalým ústupom celého hnutia Nového veku.
Na všeobecnej rovine povedomie o šamanizme a jeho obľuba však skôr rastie, a to napríklad i vďaka bohatému výberu literatúry o šamanizme37 alebo vďaka jeho prieniku do kultúry napríklad prostredníctvom etnickej hudby či výtvarného umenia.38 Príčin obľúbenosti je istotne mnoho, jednou z nich je však určite skutočnosť, že šamanský zážitok (spôsobený omamnou látkou, resp. inak) posväcuje každodennosť39 tak, ako to v svojej práci o psytrance uviedol jeden študent: „Podstatou zážitku (...) je uvoľnenie zo všednosti každodennosti. Je to odchod zo sveta povinností a činností, na ktorých človek visí, aby prežil v rytme spoločenského života."40

www.sekty.sk/sk/articles/show/252