"Lady Gaga" - Stefany Joanne Angelina Germanottová

www.beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#zazemie

 

Všemohúci Boh Otec-Syn-Duch Svätý,

Ty si stvoril Stefany ako svoje milované Božie Dieťa a dcéru svojej svätej Rodiny,

ktorú miluješ a máš s ňou úžasný Plán:

Tebe zverujeme jej život a jej plány, aby si jej odpustil hriechy a priviedol do svojho Kráľovstva.

Zhliadni na svoju presvätú Krv, ktorú si obetoval za jej dušu,

prijmi naše modlitby za ňu a  

zachráň ju od všetkého zlého i priveď ju do života večného.

 

Milujúca a predrahá Matka Božia – Matka všetkých národov – mamička svojej dcéry Stefany.

Pod tvoju ochranu zverujeme Stefany, aby si ju chránila od všetkých zlých duchov,

 ako si chránila svojho Syna Ježiša a ako chrániš všetky svoje milované deti.

Tebe zverujeme každú oblasť jej života, aby bola čistá a poslušná pre Ježiša Krista.

 

Svätý Michal Archanjel a anjel strážny Stefany,

Vám bola zverená Stefany, aby ste ju chránili od vplyvov zlých démonov,

vám zverujeme jej život a modlíme sa,

aby aj s vašou pomocou bola oslobodená od všetkých zviazaností Lucifera i všetkých zlých duší.

 

Svätí Štefan a Štefania,

Vy ste patróni Stefany a vám bola zverená,

aby ste spoločne spolupracovali na Božom diele spásy.

Zverujeme do vašej starostlivosti Stefany a modlíme sa,

aby ste boli Bohu na chválu a svetu pre radosť.

 

 

Najsvätejšia Trojica, v mene Ježiša Krista, nášho Pána a Boha živého,

zasväcujeme všetky naše srdcia - najsvätejším Srdciam Ježiša a Márie,

 zriekame sa všetkých zlých duchov a okultných praktík

za Stefany i za nás všetkých i prosíme o požehnanie,

aby sme boli chránení od akéhokoľvek preklatia

a zároveň naplnení mocou Ducha Svätého.

Nech nás žehná Pán Ježiš a nech nám daruje svoj Pokoj,

na orodovanie Panny Márie, anjelov a svätých i všetkých modliacich sa duší.

Amen

+