IDEOLÓGIA - falošná filozofia a myslenie aj v politických systémoch

 

Drahé Božie Deti -brataia a sestry ... Pokoj s Vami

Predovšetkým ak chceme porozumieť pravému významu ideológie, treba jednoznačne odmietnuť názory o tomto pojme, ktoré sa prezentujú v TV-Kino-médiá, pretože práve tam sa propaguje, že všetci ľudia, ktorí veria v Boha sú idealisti, čím dávajú falošný obraz o tom, čo v skutočnosti znamená pojem: IDEOLÓGIA a pritom zavádzajú spoločnosť, aby sa stránili viery v Boha a zamenili to za vieru v seba samého - svoje schopnosti a mysleniu, čím prakticky vyzývajú ľudí k ateizmu-humanizmu a iným filozofickým, či politickým ideám, ktoré sú práve tým, čo sa nazýva IDEOLÓGIA v pravom zmysle slova.

 

A to práve preto, lebo IDEOLÓGIA nevystihuje Boha za jediný cieľ svojej spásy-šťastia-pokoja-radosti..., ale naopak nabáda človeka k tomu, aby jeho ideou - boli vymyslené filozofie a tak to, čoje len prostriedkom sa stalo človeku cieľom. Práve toto je opak náboženstva a hlavne toho kresťanského - monoteizmus. 

 

 "Niektorí predstavitelia idealizmu sa všemožne snažili pretvoriť vieru a jej obsah, dokonca aj tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, na rozumovo pochopiteľné dialektické štruktúry.

Proti tomuto úmyslu sa postavili rozličné filozoficky vypracované formy ateistického humanizmu,

ktoré predstavovali vieru ako škodlivú a odcudzujúcu pre rozvoj plnej racionálnosti.

Samy sa neostýchali predstavovať sa ako nové náboženstvá, tvoriace základ projektov,

ktoré na politickej a sociálnej úrovni vyúsťovali v totalitárne systémy, otrasné pre ľudstvo."
(JÁN PAVOL II. / ENCYKLIKA: "FIDES ET RATIO" č.64)

https://www.kbs.sk/?cid=1117285764

---------------