Ľahké HRIECHY - všedné - hodné dočasného utrpenia v očistci "odpustenie-odčinenie v budúcom veku"

 

www.caritas.estranky.sk/clanky/lahke-_vsedne_-hriechy/vsedne-_lahke_-hriechy