MESTÁ v ohrozoní

 

 

Bratislava

 

--------------

 

Prešov

Na hlavnej ulici je socha Vodnára vo fontáne, ktorá znázorňuje vek Vodnára.

Podľa hnutia New Age (prúd rôznych siekt a náboženstiev) tento vek (historické obdobie) bude rozkvetom ich pôsobenia a naopak potlačením monoteiostických Cirkví ako napr: Katolickej Cirkvi. Viac na: www.redemptoristi.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=184

Už samotná socha je znázornením mnohobožstva, ktoré sa protivý Bohu Stvoriteľovi ako sám povedal: "Nebudeš mať iných bohov!" ... lebo Ja som jediný Pán (Boh)!" Socha Vodnára je vymyslenou postavou, ktorá  v skutočnosti neexistuje a zavádza ľudí k falošným sektám a náboženstvám.

 

www.google.sk/imgres?imgurl=https://farm1.static.flickr.com/41/113766932_d5b960a93f_o.jpg&imgrefurl=https://flickr.com/photos/75798400%40N00/113766932&usg=__dQIxoUpMQA27fn3nZ5BLEJO5rck=&h=768&w=1024&sz=376&hl=sk&start=68&sig2=vxTa7eLuy0MlkZggUeHG4g&zoom=1&tbnid=SsKgLr2yeIou1M:&tbnh=143&tbnw=184&ei=heoSTcKtLNDwsgbkysT6DQ&prev=/images%3Fq%3Dhlavn%25C3%25A1%2Bulica%2Bv%2BPre%25C5%25A1ove%26um%3D1%26hl%3Dsk%26rlz%3D1W1GZEV_sk%26biw%3D1259%26bih%3D775%26tbs%3Disch:10%2C1744&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=217&vpy=348&dur=7375&hovh=194&hovw=259&tx=169&ty=122&oei=a-oSTZPwHcav8QPSt8WABw&esq=4&page=4&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:68&biw=1259&bih=775

 

 

------------------

 

Košice

 

Na hlavnej ulici je fontána so znameniami zverokruhu.

Znamenia zverokruhu sú takisto znázornením vymyslených - falošných až okultných predstáv  o živote, ktoré zavádzajú ľudí do rôznych diabolských praktík, čo ich nakoniec privádza do falošných siekt, náboženstiev až satanských spolkov.

Znamenia zverokruhu sa používajú aj na veštenie, čo je prejav mágie a okultizmu.  Horoskopy su takou  formou veštenia.

Viac na www.sekty.sk/sk/articles/show/531