Falošné kalendáre

 

Vízia proroka Daniela / Sväté Písmo / kniha Daniel 7, 23-28 

„Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev, bude zožierať, mlátiť a šliapať celú zem. 

A desať rohov: z toho kráľovstva povstane desať kráľov, po nich však povstane iný, ten bude rozdielny od prvších a troch kráľov zosadí.

Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho,

bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na časy a pol času. 

Ale bude zasadať súd a odníme mu moc, aby ju zničil a zahubil až do konca.

Kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho;

 jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jemu slúžia a poslúchajú ho všetky mocnárstva.“

             (Potiaľto je koniec veci.)

            Mňa, Daniela, veľmi predesili moje myšlienky, tvár sa mi zmenila, ale vec som zachoval vo svojom srdci.“