OCHRANA proti PREKLIATIU

1. Zrieknuť sa osobne pred Bohom - ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom - všetkého zlého (hriechy proti Božím prikázaniam)

- Okultizmus-špiritizmus-povery-mágia-bosoráctvo-čarodejníctvo-sekty-ideologie-falošné liečiteľstvo-hudba-filmy-litera-amulety-veci ...

 

2. Vyznať verejne (aj vo svätej spovedi) všetky tieto hriechy a to s ľútosťou a vôľou to napraviť

- pred tými, s ktorými sa stretávame a najmä pred  tými, ktorí o nás vedia, že sme také skutky páchali !

- pred spovedajúcim kňazom, ktorému sa spovedáme a prijať od neho zadosťučinenie

 

3. Svedčiť svojim životom

- v modlitbách : myšlienkami a v duchu hovoriť Bohu ako aj všetkým nesmrteľným dušiam, že prijmaš Boha - Ježiša Krista za jediného Pána a Spasiteľa, pričom sa zriekaš všetkých falošných bôžikov - okultných praktík a zlých vplyvov, ktoré na teba pôsobia cez preklínania iných...

- slovami nahlas nezaprieť, ale vyznávať vieru v jediného Boha a Pána Ježiša Krista,  verejne ohlasovať túto radostnú zvesť Evanjelia a vyzývať ľudí, aby sa zriekli falošných a diabolských praktík ako obrana proti zlým duchom a ich preklínaní, ktorí sa snažia vrátiť do tvojej duši.

- skutkami milosrdenstva a spravodlivosti spáliť, vyhodiť všetky okultné predmety a vyzývať aj ostatných, aby tak konali v Duchu Svätom i lásky k Pravde.

 Používať posvätné veci : sv.vodu, kríž (sv.ruženec, medailonky, obrazky, sošky svätých) so skutočnou podobyzňou,

 aby neboli na pohoršenie, ale na Božiu slávu a ochranu pred zlým...

 

Modlitba oslobodenia I.

www.svmichael.sk/m3.htm

 

 

Modlitba oslobodenia II.

www.svmichael.sk/m4.htm