Ťažké HRIECHY - smrteľné - hodné večného zatratenia (peklo)  "druhá smrť"

 

www.caritas.estranky.sk/clanky/smrtelne-_tazke_-hriechy/smrtelne-_tazke_-hriechy