na týchto stránkach môžete nájsť spoločenstvá, ktoré majú skúsenosti s modlitbou oslobodenia a uzdravenia:

 Spoločenstvo sv.Michala archanjela v Košiciach (Katolícka Charizmatická obnova pod vedením slovenského exorcistu o.Imrich Degro)  www.svmichael.sk/

Združenie JAS (Charizmatická obnova)     www.jas-zv.sk/obnova.html

Hnutie svetlo-život   www.hsz.sk/

reholné spoločenstvo: Redemptoristi (o.Zamkovský)   www.cssr.sk/index.php?show=0&detail=371

Komunita Ján Krstiteľ (o.Milan Bednárik)   www.koinonia.sk/sk/

-----------------------------------------------------------------------------------

Spoločenstvo pri Dóme sv.Martina   www.martindom.sk/

-----------------------------------------------------------------------------------

iné web.stránky