IDEA POLITIKY

 

Idealizmus je odklonením sa od pôvodného cieľa, ktorým je Boh Stvoriteľ a to v tom zmysle, že dáva do popredia svoje záujmy alebo prostriedky, aby sa stali cieľom. Či už vedome alebo nevedome, v politike sa to prejavuje v demokratických alebo nedemokratických voľbách ľudu, kedy kompetentní alebo nekompetentní ľudia určujú ľudí, ktorí budú riadiť spoločnosť - zriadenými zákonmi alebo svojimi vyjadreniami.

 

Dobrým príkladom je rozhovor Boha Stvoriteľa s prorokom Samuelom a Izraelským ľudom, ktorí si žiadali kráľa

(porov.1 a 2 Samuelova kniha / Sväté Písmo)

 

V novodobej situácii na Slovensku takýto boj o vládu nad spoločnosťou sa uskutočňuje v parlamentných voľbách ako aj ostatných, kde si ľudia sami volia ľudí do úradov, bez toho, žeby im to povolil, resp. určil ich Boh - Stvoriteľ.

 

Dole uvedené politické strany sú zoradené, podľa najhoršieho stupňa falošnej ideologie (od najhoršieho stupňa)

KSS  

SMER  

SDĽ 

- SDKÚ

- SNS

- HZDS

- SMK

- MOST

- KDH