SLOBODOMURÁRI

 

 Drahé Božie Deti - bratia a sestry ... V Božej Rodine (Ef 2,19) PokojJežiša Krista nech je v našich srdciach.

V týchto odkazoch nájdete vyjadrenia Katolíckej Cirkvi ako sa stavia voči Slobodomurárskej činnosti :

 

 

 • Deklarácia o kánonickej disciplíne, ktorá pod trestom exkomunikácie zakazuje hlásiť sa do zoznamu slobodomurárskej sekty a do iných združení tohto druhu   www.kbs.sk/?cid=1116970073
 •  

   

   

 • Deklarácia o slobodomurárskych združeniach    www.kbs.sk/?cid=1116970453
 •  
 • Nezlučiteľnosť kresťanskej viery a slobodomurárstva    www.kbs.sk/?cid=1116970638
 •  

   

   Panna Mária prostredníctvom o.Don Stefano Gobbi 

  (MKH - Mariánske kňazské hnutie) 

   

  "Čierna šelma je slobodomurárstvo, ktoré presiaklo do vnútra Cirkvi, napadá ju, zraňuje a pokúša sa ju rozložiť svojou ľstivou taktikou. Jeho zhubný duch sa šíri všade ako jedovatý mrak a ochromuje vieru, zoslabuje apoštolskú horlivosť, vzďaľuje vždy viac od Ježiša a jeho evanjelia. Nastal čas, aby ste vy, apoštoli týchto posledných čias, bojovali s odvahou pod velením vašej nebeskej Veliteľky:

  16. júla 1983

  Je to obdobie veľkého boja medzi mnou a mocnou družinou, ktorá stojí pod velením červeného draka a čiernej šelmy. Marxistický ateizmus a slobodomurárstvo vedú toto zhromaždené vojsko, aby zviedli celé ľudstvo k zapretiu Boha a k rebélii proti nemu. Na čele tejto vojenskej družiny stojí sám Lucifer, ktorý dnes opakuje svoju výzvu postaviť sa proti Bohu a stavia sám seba ako Boha, ktorému sa treba klaňať. S ním bojujú všetci démoni, ktorí sa v týchto časoch vyliali z pekla na zem, aby zničili čo najviac duší. S nimi sa spojili duše zatratených a tí, čo sa vo svojom živote stavajú proti Bohu, urážajú ho a preklínajú a idú cestou egoizmu a nenávisti, zla a nečistoty. Ich jediným životným cieľom je bažiť po pôžitkoch, ukájajú všetky svoje náruživosti, bojujú za triumf nenávisti, zla a bezbožnosti."

   *   *   *

   

  SYMBOLY SLOBODOMURÁROV