okultné predmety

 

- Čarodejnice na lietajúcej metle ako prívesky do príbytkov (bytov, domov, aút, v kanceláriách, v detských izbách) zvlášť moderné v týchto rokoch. Prinášajú zlého ducha do ľudských sŕdc - ducha padlých anjelov, ktorí chcú vtlačiť do ľudského povedomia, že čarodejnice sú mierumilovné osoby, ktoré dokonca ich strážia ako aj ich príbytky. Takýto falošný "obraz" o tie, ktoré privolávajú zlých duchov, svojimi čarami - je naivné, ľahkomyselné a nezodpovedné. Ježiš Kristus o takýchto povedal: "Beda tomu skrze koho prichádza pohoršenie. Tomu by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynské koleso a hodili do mora."    A toto zvlášť platí o rodičoch, ktorí majú na zodpovednosť nevinné deti (bez vlastného úsudku)

 

   

 

------------------------------------------------

Pavučina snov

 

... sa používa ako prívesok v autách, ale aj v príbytkoch a prikladajú mu moc riadiť myšlienky, zvlášť týkajúcich sa snov, čo pochádza zo šamanizmu ako prejav okultizmu indiánskych praktík. Ježiš Kristus je jediný Pán a Boh, ktorý riadi naše myšlienky, pričom nepotrebuje od nás, aby sme k tomu potrebovali okultné predmety, zvlášť tie, prostredníctvom ktorých sa vzývajú falošní bôžikovia - zlí démoni - padlí anjeli.

 

-------------------------------------------

 

Lámpión šťastia

 

Tieto kultové praktiky pochádzajú z východnej Ázie, ktorým prikladajú takú moc, že veria v samotné prinesnie šťastia tomu, kto si čo želá . Falošná idea týchto praktík spočíva v tom, že daný človek sa nespolieha na samotného Boha Stvoriteľa, ale na samotnú techniku tohoto aktu. Je to typické pre povery ako podkova, či štvorlístok pre šťastie.  Falošný Kult povier je Uctievaním stvorených vecí, ktoré nie sú posvätným prostriedkom od Boha, ale výmyslom človeka (resp.zlých anjelov). 

---------------------------

 Nílsky - Egyptský  " kríž "