TV- kino- média - rozhlas

... viac nájdete na ľavej strane pod rubrikou: Tv-kino-média

...a to: nevhodné filmy, relácie, Show... 

 

Panna Mária prostredníctvom o.Don Stefano Gobbi

(MKH - Mariánske kňazské hnutie)

 

"Nepozeraj sa do novín, ani na televíziu;

zostávaj stále v mojom Srdci a v modlitbe!"

(8.7.1973)

*  *  *

"Musia bojovať proti neskušnej a vyzývavej móde;

musia bojovať proti tlači, ktorá šíri zlo..."

(16.10.1973)

*   *   *

"Vzdajte sa pozerania na televíziu, aby ste si v duši zachovali svetlo,

a aby ste mali vo svojom živote viac priestoru na sústredenie, meditáciu a modlitbu."

(4.3.1987)

*   *   *

"Vyhýbajte sa...Preto vás prosím, chráňte svoje oči a uši pred televíziou a kinom,

aby ste svoju dušu uchovali vo svetle čistoty a milosti."

(16.3.1985)

*   *   *

"Predovšetkým televízia sa stala perverzným nástrojom dennodeného bombardovania oplzlými scénami zameranými na skazenie myslí a sŕdc všetkých. Zábavné lokály, najmä kiná a diskotéky sa stali miestami verejného zhanobenia vlastnej ľudskej  a kresťanskej dôstojnosti.

- Maladých žiadam, aby sa cvičili v ovládaní vášni: modlitbou a životom v spojení so mnou, aby sa vzdali návštev kina a diskoték,

kde existuje ťažké, ustavičné nebezpečenstvo prehrešiť sa proti tejto čnosti, takej drahej môjmu Nepoškvrnenému Srdcu."

(13.10.1989)