DROGY - omamné látky

Viagra - látka posilňujúca k erotickej činnosti

Marihuana - fajčivo ...

Cigarety (tabak)

Alkohol (lieh)

Pervitín

Koks