Čo je zlé na INTERNETE ?!

 

 

Webové stránky

1. www.spovednica.sk (zavádzajúce pomenovanie, ktoré dáva do podvedomia falošný pohľad na sv.spoveď - sviatosť zmierenia )

2.