Falošné vízie na r. 2012

 

 

Drahé Božie Deti - bratia a sestry ... Pokoj s Vami.

 

1.Na tomto videu "Koniec sveta podľa Biblie" môžete vidieť istú predstavu-víziu-názor na budúcnosť sveta a to už v skorom čase (r.2012)

Aj ked je tam mnoho pravdivého ako napr: falošné slobodomurárske praktiky, príchod Antikrista, ... predsa v niektorých názoroch sa autor videa mýli a to napr: ked spája pápeža Benedikta XVI. so slobodomurármi a vôbec s ľudmi, ktorí by sa mali podieľať na skaze sveta!   (Pozri obr.kde je pápež)   www.youtube.com/watch?v=uxiZAAwNN60&feature=related

 

Dôvodom takéhoto mylného názora, je v základoch viery a lásky (v oblasti neomylnosti pápeža-námestníka Ježiša Krista na zemi), ktorú má mať každé Božie Dieťa a kto ju nemá, tak aj ked pozná mnoho z budúcnosti, predsa konkrétne v tejto oblasti môže podľahnúť diablovi, tak ako mnohí falošní vizionári (ako napr. Nostradamus, ktorý poznal budúcnosť svetovej vojny, ale nepoznal Pravdu Ježiša Krista o neomylnosti pápeža) Tak ako on, aj v dnešnej dobe mnohí predpovedajú budúcnosť v domnení, že tak slúžia iba jedného Bohu Ježišovi Kristovi v Duchu Svätom, ale tí, ktorí nepríjmajú Jeho Nevestu (Pannu Máriu), márne si namýšľajú, že si ctia Ducha Svätého. 

"Kto číta, nech rozumie, že Duch a Nevesta volá príď!" a tak kto má pravú úctu k Bohu (Duchu Svätému) musí mať aj k Jeho Neveste (Panny Márie) a tak aj k pápežovi. Kde chýba táto úcta, tam chýba aj "úcta v duchu a pravde." 

 

Ďakujem, že ste ... prijali pozvanie k Pravde Ježiša Krista a očakávate Jeho slávny príchod s radosťou i bázňou pred Jeho kráľovstvom.

Nech nás všetkých žehná Pán a daruje svoj Pokoj, na príhovor Panny Márie a pápeža Benedikta XVI. +  

 

-------------

2. Na tomto videu (trailer z filmu: 2012)   www.youtube.com/watch?v=tQ6P487GcyQ&feature=fvw      môžete vidieť mnohé udalosti, ktoré sa môžu a niektoré aj stanu vo svete, ako napr. pás meteoritov, ale treba pripomenúť, že konec-koncov tento film dáva falošnú predstavu o tom ako to bude na konci sveta a to hlavne v závere, kde sa poukazuje ako hlavným dôvodom : potopa sveta. 

Tu streba pripomenúť Božie Slová, ktoré povedal Boh Stvoriteľ Noemovi po veľkej potope sveta ešte pred našim letopočtom. A tam povedal jednoznačne, že už nikdy potopa sveta nebude! Tieto Slová treba prijímať z vierou a poslušnosťou voči Tomu, ktorý sa nemýli a je vždy verný vo svojom Slove.

Ak chcete vedieť, čo bude hlavným dôvodom konca sveta, čo sa týka prírodných faktorov, tak tentoraz to bude OHEŇ !!! Lebo tak sa píše v knine Zjavení Jána (Apokalpsa), že oheň strávi tento svet. 

  

Niečo viac o tom si môžete prečítať aj na : www.sekty.sk/sk/articles/show/1006?sessidb36c8673c61fc566a670fb16e94b3624=31af56164e3c864d1a5af7b1547204fa

Ďakujem, že ste ... sa rozhodli pre lepšiu "verziu", či pohľad na budúcnosť sveta.   www.koniec-buducnost-sveta.webnode.cz/

God bless you with Virgin Maria +

 

------------------------

 Deň potom ...    v tomto filme je znova falošná ukážka toho, ako bude na konci sveta.

Opätovne si treba pripomenúť, že koniec sveta, čiže ukončenie pominuteľného sveta sa udeje podľa Biblie - Ohňom a to na to, aby sa obnovila zem i celý vesmír, čo smeruje k opačnému zániku ako je zánik vodou alebo mrazom.

Pri takýchto scenároch môžeme vidieť ako pôsobí diabol, ktorý vie že čas konca jeho pôsobenia na zemi sa blíži a ked už nedokáže zatvoriť oči ľuďstvu pred touto skutočnosťou (realitou), ktorá prichádza, tak ju aspoň falšuje a to práve tým, že jej dáva falošný obraz - opačný charakter. Ked Boh hovorí o ohni, tak diabol ovode, či mrazu.    

-----------------------------