Arcibiskup Mons.Bober upozorňuje na falošné zjavenia Danky Židovej - "Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja."

02.11.2019 17:35

Upozornenie z Košického arcibiskupstva 

„Upozorňujeme, že spoločenstvo s názvom „Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja“, združené okolo pani Danky Židovej v Prešove, nemá žiadne schválenie Cirkvi ani súhlas žiadneho biskupa. Činnosť tohto spoločenstva je viac ako rozporuplná. Kňazi, ktorí sympatizovali s týmto spoločenstvom, boli kánonicky napomenutí a dostali zákaz akéhokoľvek angažovania sa. V našich kostoloch je zakázaná akákoľvek aktivita a zhromaždenia tohto spoločenstva. Jeho pôsobenie, a zvlášť pani Židovej, je manipulatívne, zavádzajúce, nie je v súlade s náukou a disciplínou Katolíckej cirkvi. Tvrdenia o zjaveniach nie sú založené na pravde. Dňom 29.05.2018 bol vydaný zákaz ďalšieho pôsobenia a činnosti „Diela lásky, milosrdenstva a pokoja“, zhromažďovania sa veriacich okolo pani Židovej, jej pôsobenia medzi nimi a to aj prostredníctvom internetu.“  

bb.fara.sk/sites/default/files/hlas_oznamy/2018/13_b_hlas_2018.pdf