Rímsky exorcista P.Gabriel Amorth k falošným zjaveniam od Márie B.M. (z Írska)

16.09.2013 13:25

P.Gabriel Amorth:
     " Diabol môže povedať, že sa musíme modliť veľa, a postiť, a potom hovoriť falošné veci ako tie, proti pápežovi Františkovi. Hovorí, aby sme sa modlili, ale dodáva, že František pápež je falošný prorok.

     Mal som niekoľko prípadov, v ktorých diabol tak urobil. On bol vždy diabol, povedal rýchlo: modliť sa, a potom dodal skutky proti Cirkvi. "

Zdroj: annalisacolzi.wordpress.com/2013/03/29/padre-amorth-satana-puo-anche-farti-pregare/

KAUZA : Falošné vízie od Márie B.M (z Írska)

kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kauza-falosne-vizie-mbm/