Keď čítam rôzne články a recenzie na túto tému, zisťujem, že predovšetkým na strane zástancov spomínaných kníh sú ľudia, ktorí o mágii dokopy takmer nič nevedia. Dokonca ani to, do akej miery je pravá mágia (či už biela alebo čierna) skutočná a do akej nie. A tak tieto články majú hodnotu asi ako príspevky autorov, ktorí nikdy nečítali knihy pani Rowlingovej a ani nevideli ich filmové spracovanie. Keďže v istom období môjho života, ktoré je vďaka Bohu za mnou, som sa venoval mágii, chcem vám teraz ponúknuť niekoľko svojich postrehov z príbehov Harryho Pottera.

 

Nový hit

Keď sa z času na čas niečo stane hitom, nie je to nič zvláštne. Zakaždým ako keby sa iba opakoval kolobeh toho, čo je obľúbené, s tým, čo už zovšednelo. Ale najmä pri posledných dvoch hitoch - Pokémon a Harry Potter - sa deje čosi nové. V prvom rade majú tieto novinky až závratnú popularitu a točí sa okolo nich podstatne viac peňazí (prvé tri diely Harryho Pottera dosiahli náklad 40 miliónov výtlačkov, čo autorke kníh A. K. Rowlingovej prinieslo majetok vo výške približne 30 miliónov dolárov). Napríklad s pokémonmi neprišla iba ich väčšia sledovanosť, ale aj biznis s hračkami, príveskami, kartičkami alebo s ich podobizňami na množstve ďalších predmetov (napr. školské potreby). Obsah týchto rozprávok sa čoraz viac blíži k mágii a okultizmu, v ktorom pokémony zohrávajú rolu akýchsi „anjelov strážnych" alebo pomocných duchov.

Najnovší hit - knihy a film o Harrym Potterovi - už otvorene vťahuje mladých nadšencov do sveta čarov, zaklínaní a mágie. Žiaľ, v porovnaní so starými slovenskými rozprávkami o vodníkoch, vílach a rusalkách a na rozdiel od nich to vôbec nie je rozprávkový, vymyslený svet, ale skutočný, a to vo viacerých prvkoch. Do rozprávkového rámca sú zahrnuté princípy, ktoré v pravej mágii naozaj fungujú. Dočítal som sa, že v niektorých slovenských mestách v súvislosti s reklamou kníh o Harrym Potterovi bola dokonca výzva pre deti, aby aj ony napísali niečo o čarodejníkoch z ich okolia. Nechcem robiť „knihoborectvo" okolo Harryho Pottera, ale obsah a posolstvo tohto posledného hitu má ďaleko od vhodnosti pre najmladšiu časť našej populácie. Prečo?

Ešte ako žiak základnej školy som raz medzi príbehmi v Pútniku svätovojtešskom objavil pútavý článok o hypnóze. Článok vo mne prebudil zvedavosť a stal som sa otvorenejší voči podobným mimoriadnym javom. A tak pri najbližšej príležitosti som siahol po literatúre, z ktorej by som sa dozvedel viac. Ako stredoškolák som sa už prakticky venoval hypnóze, mágii a okultizmu. Nikto ma nevaroval, nepovedal mi o rizikách, dokonca som sa istým psychotronickým a vešteckým praktikám priučil u niektorých kňazov. Až po vlastných pádoch a konfrontácii so skutočnou mocou živého Boha som sa spamätal. Cesta úplného oslobodenia z duchovnej závislosti však bola ešte dosť dlhá a namáhavá. Vďaka Bohu, že vstúpil do tohto „môjho sveta" a vyviedol ma z neho skôr, než by bolo neskoro.

Dobre vieme, že deti majú tendenciu všetko napodobňovať. Možno ste sa aj vy v detstve hrávali na indiánov či vojakov, podľa toho, aký film vtedy televízia vysielala. Nechcem si však ani predstaviť všetky dôsledky, keby sa deti chceli hrať na Harryho Pottera, alebo na niektorú z ďalších postáv, ktoré spolu s ním
vystupujú v televíznych či knižných príbehoch. Deťom veľa netreba, pretože tajomný, mysteriózny svet ich vie očariť viac, ako nás dospelých, ktorí máme už životné skúsenosti, kritický pohľad na veci a väčšmi rozvinuté rozlišovanie.

Ak niektoré dieťa siahne po knihách o Harrym Potterovi, otvorí sa mu pred očami záhadný očarujúci svet, do ktorého by chcelo vstúpiť, a to aj preto, lebo je vykreslený v príťažlivých, lákavých farbách. A navyše by to bolo moderné, lebo by napodobňovalo populárneho hrdinu. Ak mladý človek po takejto zdanlivo bezvýznamnej predohre príde do kníhkupectva, nečudo, že so záujmom siahne po „tvrdšej" okultnej literatúre o mágii, veštení a čarovaní. Povie si: Veď o nič nejde, je to len hra, rozprávka, neskutočný svet, ale je to zaujímavé. Po čase však s prekvapením zistí, že to vôbec nie je rozprávka, ale funguje to...

Keď dnes sledujeme televízne ponuky s prvkami tajomného sveta mágie, čarov a okultizmu a pozrieme sa aj na knižný trh alebo priamo na služby takto zameraných spoločností, knihy a film o Harrym Potterovi vlastne iba dopĺňajú biele miesta v reklame sveta mágie pre detské publikum. Je to šlabikár okultizmu, ktorý má pripraviť deti na vstup do sveta čarov a kúziel, ktoré nemajú s javiskovými trikmi iluzionistov nič spoločné. Keďže sám som bol v tomto svete, viem, o čom hovorím.

 

Kto je Harry Potter?

Harry Potter je drobný chlapec v okuliaroch s viditeľnou jazvou na čele v podobe blesku, ktorý chodí do školy mágie a čarov. Ako ročný osirel a len o vlások unikol smrti z rúk mága lorda Voldemorta, ktorý zavraždil jeho rodičov (tiež čarodejníkov). Ako pamiatka na toto stretnutie chlapcovi ostala jazva. Harryho si adoptovali ujo a teta z Londýna. S nimi strávil ďalších desať rokov života. Na prvý pohľad bol Harry obyčajný chlapec, ktorý cítil ponižovanie a neprijatie najbližšími. Všetko sa zmenilo po oslave jeho 11. narodenín, keď zistil, že má zvláštne magické schopnosti. Pri odhaľovaní pravej identity mu pomáhal kontakt s predstaviteľmi paralelného, magického sveta. Harry sa dozvedel, že je slávny mág, odlišný od ľudí, ale výnimočný aj medzi čarodejníkmi. Prijali ho do školy mágie a kúziel v Hogwarts, kde sa učil prenikať do hĺbky mysteriózneho sveta čarov.

 

Princípy skutočnej mágie

Názory na príbehy o Harrym Potterovi sa veľmi líšia, a to aj v kresťanských kruhoch. Nájdeme tu plejádu postojov: od pálenia týchto kníh u niektorých protestantských skupín po vrelé odporúčania kresťanských psychológov či neškodné „recenzie", aké sme si mohli prečítať napríklad na stránkach Katolíckych novín, časopisu Zrno alebo iných kresťanských periodík. Ako teda zistíme, kto z nich má pravdu? Pri hľadaní správnej odpovede vám chcem ponúknuť porovnanie faktov, ktoré prináša filmové spracovanie rovnomennej knihy Harry Potter a kameň mudrcov s niektorými princípmi skutočnej mágie:

 

 

Harry Potter a kameň mudrcov

Princíp mágie

Harry Potter a niektorí ďalší z jeho rovesníkov sú v reálnom svete iní ako ostatní ľudia - majú magické schopnosti

Sú istí ľudia, senzibili, médiá s parapsychickými a magickými schopnosťami, ktoré potrebujú v sebe odhaliť a využiť

Harry Potter objavuje svoje schopnosti najmä pomocou učiteľov mágie

Potvrdzovanie autentickosti takýchto vlastností robia ľudia skúsení v mágii, prípadne jasnovidci, a tí ich pomáhajú adeptom odhaliť a rozvíjať. Plnia tak funkciu guru - učiteľa, ktorý postupne zasväcuje do tajov mágie

Harryho nevlastní rodičia vedia o mágii a jeho schopnostiach, ale mlčia, čím Harrymu škodia

Mlčanie o mágii, o mimoprirodzených schopnostiach, ktoré majú niektorí jedinci zvlášť silné, o týchto jedinečných vlastnostiach, ktoré by nám pomohli stať sa tým, čím v skutočnosti sme, je krutým obmedzovaním zo strany spoločnosti a najmä Cirkvi, ktorá zastiera skutočnú pravdu

Ukrivdenému Harrymu pomohla mágia a ľudia, ktorí s ňou denne narábajú

Keď ti už nikto nevie pomôcť, ešte sme tu my. Sklamala Cirkev aj spoločnosť, zlyhala medicína. Mágia je zázrak, ktorý ti pomôže. (Zistil som, že mnohí mladí ľudia, ktorí siahli po mágii, mali vážne problémy v rodinách - alkohol, hádky, rozvod rodičov)

Mágia pomohla Harrymu z utrpenia

Cirkev chce, aby ľudia nezmyselne trpeli. Utrpenie je hlúposť, treba sa ho zbaviť za každú cenu. A v tom ti pomôže mágia

Harry pomocou učiteľa mágie vstúpil do iného sveta, v ktorom všetko funguje na princípoch mágie a figurujú tu zaklínania, záhadné sily a duchovia

Okrem tohto sveta jestvuje ešte astrálny svet duchov. Existuje tzv. „cestovanie v astrále"

Svet mágie je čosi viac a lepšie ako reálny svet. V ňom Harry nachádza moc na dosiahnutie spravodlivosti. Ľudia (muggles) sú na rozdiel od čarodejníkov vykresľovaní s pohŕdaním a karikatúrou. Život v tomto svete je omnoho jednoduchší - stačí vedieť príslušné zaklínadlo

Život s nevyužitím okultných a magických schopností je oklieštením. Bráni človekovi naplno rozvinúť svoje schopnosti

Zmienka o Nicolasovi Flamelovi, priateľovi riaditeľa magickej školy

Nicolas Flamel bol alchemik, ktorý žil v štrnástom storočí a údajne objavil elixír života

V tomto magickom svete nachádzame prvky náboženskej bázne a kultu - strach pred vyslovovaním mena zlého a mocného lorda Voldemorta - čarodejníka oddaného službe zla a zamieňanie jeho mena akoby iným menom: „Sám vieš, kto"

Lord Voldemort svojimi črtami najväčšmi pripomína postavu Satana, ktorý najmä v špiritizme a satanizme požíva veľkú bázeň

Vo svete kúziel môže Harry lietať, prejsť cez zatvorené okno, byť neviditeľný

Cestovať v astrále možno na väčšie vzdialenosti, než dovoľuje jednoduchá levitácia v reálne vnímateľnom svete. Prekážkou nie je ani hmota - steny domu, alebo iné materiálne bariéry. Telo človeka zostáva na jednom mieste, ale človek môže cestovať v astrálnom - jemnohmotnom tele. (Podobný stav zažil môj kamarát pomocou čiernej mágie. Opisoval zážitky z cestovania v astrále, zvláštne svetielkujúce vízie, priestorové videnie a pod. Rebeca Brownová v knihe Přišel osvobodit zajaté opisuje, ako v najvyšších satanistických kruhoch v USA robili spoločné útoky v astrálnom svete proti veriacim ľuďom)

Harry stretával duchov ako jemné, opticky priezračné bytosti, s ktorými bolo možné hovoriť

Duchovia sa pohybujú medzi nami, hoci to bežne nevnímame. Prostredníctvom mágie môžeš nadviazať s nimi kontakt. (V podstate ide o špiritizmus a nekromanciu - vyvolávanie duchov zosnulých ľudí)

Harry Potter mohol naživo vidieť svojich rodičov v zrkadle alebo niektoré udalosti z detstva na živých fotografiách v albume

Sklené gule alebo zrkadlá (prípadne vodná hladina v pohári alebo vo fľaši) v mágii umožňujú koncentrovať myseľ človeka a vnímať veci presahujúce čas a priestor (minulosť, prítomnosť i budúcnosť). Odborne sa to volá kryštalomancia. (Podľa Biblie a učenia Cirkvi je veštenie a vyvolávanie duchov ťažkým hriechom proti prvému Božiemu prikázaniu)

Zápasy medzi jednotlivými triedami v čarodejníckej škole, ktorú Harry navštevoval

Niečo podobné opísala napríklad už spomínaná Rebeca Brownová z prostredia satanistických skupín, v ktorých jestvovala hierarchia na základe schopností a moci, prejavujúca sa vo vzájomných zápasoch s použitím mágie alebo duchov

V príbehoch Harryho Pottera používajú mágiu dobrí aj zlí hrdinovia. Majú iné ciele, ale používajú tie isté metódy. Podľa takého chápania je mágia sama osebe dobrá a neškodná, ba až osožná, záleží len na tom, či sa nepoužíva na zlé ciele

Toto je základný princíp bielej mágie. Moc a okultné sily, ktoré používaš, nie sú zlé. Závisí od toho, na čo ich používaš. (V skutočnosti je však rozdiel medzi bielou a čiernou mágiou iba vonkajší. V obidvoch prípadoch pôsobia zlé sily a nie prirodzené alebo Božie. Biela mágia je nebezpečnejšia tým, že sa často skrýva za náboženský slovník, za vonkajšiu fasádu náboženských predmetov a symbolov, čo ľuďom sťažuje odhaliť jej pravú tvár)

Kameň mudrcov dáva nesmrteľnosť tomu, kto ho vlastní

To je hlavný cieľ magickej alchýmie od stredoveku až do našich dní. Teda nie Boh dáva večný život a nesmrteľnosť. (Je to vlastne túžba po ovocí stromu života, ako je to opísané v knihe Genezis, v 2. kap. Starého zákona)

Latinské zaklínadlá spôsobujú levitáciu predmetov, vznietenie ohňa, ustrnutie nejakej bytosti a pod.

Stačilo by si prečítať knihu Theurgia magické evokace alebo knihy od Paracelza či Elifasa Leviho alebo od Jana Kefera a podobných zaklínadiel tam nájdete kopu, dokonca aj zaklínadlá na privolanie duchov

Tajomstvá mágie boli Harrymu Potterovi odhaľované postupne. Niektoré poznatky vedel iba on, Hermiona a ešte zopár „zasvätencov"

V mágii existuje hierarchia podľa stupňa vtajomnenia. Niektoré vedomosti a skúsenosti sú prístupné iba zasväteným alebo osvieteným, ktorí stoja na čele hierarchie (napr. illumináti u slobodomurárov)

Harry Potter zistil, že jeho otec bol dobrý „chytač" lietajúcich objektov. Po otcovi zdedil plášť, ktorý ho robil neviditeľným

Okultné schopnosti sú dedičné. Zisti, aké schopnosti mali tvoji predkovia a využi to. Máš na to väčšie predpoklady. Jestvuje aj odovzdávanie štafety v istej magickej praktike, ktorá sa prenáša z učiteľa na žiaka alebo tzv. magické školy podľa spôsobu konania a zamerania

Úplne chýba koncepcia Boha. Harry Potter zostal nažive po útoku Voldemorta vďaka obeti svojej matky

Boh si ty. Ak nejaký boh existuje, tak je ďaleko od teba, nestará sa o teba. Pomôž si sám. Nie smrť Ježiša Krista ti dáva život, ale ľudská obeta (napr. v satanizme)

Zlých čarodejníkov premáha Harry so svojimi priateľmi pomocou mágie

Zlo a zlých ľudí (aj zlých duchov) treba zničiť pomocou mágie

Zlá, démonická bytosť Voldemort potrestal človeka, na ktorom parazitoval, bol jeho odvrátenou tvárou, aby mohol žiť položivot, pokiaľ nedosiahne kameň mudrcov, ktorý mu zaistí nesmrteľnosť

Mnohí duchovia potrebujú ľudské telo, aby sa mohli prejaviť - napríklad na špiritistických seansách takto ovládnuté médium úplne zmení hlas, ovplyvní jeho poznanie a schopnosti

Predmety sa vznášajú (levitujú) pomocou mágie

V mágii to spadá do telekinézy - pohyby predmetov pomocou psychických alebo duchovných síl bez fyzikálneho pôsobenia na konkrétnu vec

Používanie niektorých špeciálnych kombinácií bylín na magické nápoje

V magických receptoch je ich neúrekom

Význam žiab a mačiek v mágii

Najmä stredoveké magické návody sa bez nich nemôžu zaobísť

Hororové scény

Niektoré zážitky zo sveta mágie, špiritizmu, duchov a satanizmu sú podobne desivé

Bizarné tváre niektorých postáv v astrálnom svete

Niektorí duchovia v astrále sa podobajú na nejakých mutantov alebo ufónov

Kameň mudrcov stráži trojhlavý pes

 

Niektorí zlí duchovia sa zjavujú vo zvieracích podobách (najmä v satanizme)

 

 

Na záver

Na základe toho, čo som uviedol, vyplýva, že autorka kníh o Harrym Potterovi veľmi dobre pozná svet skutočnej mágie. Myslím si, že tieto konklúzie nie sú nijako prehnané a veľmi ma potešilo, keď som o nejaký čas po ich napísaní čítal vyjadrenie predsedu Medzinárodného združenia exorcistov a zároveň oficiálneho exorcistu rímskej diecézy Gabriela Amortha na túto tému.

Pre taliansku tlačovú agentúru ANSA sa Amorth vyjadril, že „za horúčkou potterománie sa skrýva podpis kráľa temnoty, čiže diabla". Zároveň vystríhal rodičov pred knihami o Harrym Potterovi, pretože obsahujú veľa pozitívnych vzťahov k mágii a okrem toho robia rozdiel medzi bielou a čiernou mágiou. Podľa neho je to falošné rozlišovanie, pretože mágia je vždy „satanským dielom". Vo svojich knihách napísaných z pozície exorcistu uvádza veľa prípadov prejavenia sa diabla, dokonca posadnutí, u tých, ktorí mali dočinenia s tzv. bielou mágiou. Všetci títo siahli po nej v presvedčení, že nie je ničím zlým a nepodmaňuje človeka zlým silám (pozri www.apologetyka.katolik.pl).

Niektorí porovnávajú Harryho Pottera so slovenskými rozprávkami alebo so Saxanou, kde sa tiež objavujú niektoré prvky mágie. Čo sa týka Saxany, ide tu skôr o filmovú paródiu odohrávajúcu sa v našom svete, ktorú nikto neberie vážne. Úplne inak je to s Harrym Potterom. Tieto príbehy propagujú skutočnú mágiu. V správach televízie Markíza raz dávali šot z Číny, kde sa príbehy malého čarodejníka stali trhákom. Na jednom z troch záberov šotu ukázali fascinovaného mladíka, ktorý povedal: „Mágia je perfektná vec, musím sa to naučiť." V súvislosti s propagandou Harryho Pottera sa na Slovensku objavili aj výzvy na objavovanie čarodejníkov v najbližšom okolí.

Je teda Harry Potter vhodnou rozprávkou pre deti? V prostredí, kde nie sú možnosti siahnuť po skutočnej mágii, ani možnosť zakúpiť si takúto literatúru, ba ani ľudia, ktorí sa jej venujú, a zároveň tieto deti žijú vo vyrovnaných rodinách, v ktorých sa hodnoverne žije kresťanská viera a vedie sviatostný život, by to nemuselo byť na škodu. V každom prípade by rodičia mali s deťmi prediskutovať obsah týchto kníh.

Úplne inak je to však v prostredí, kde deti majú možnosti siahnuť po mágii a okultizme. V takom prípade by som to neodporúčal. Ostáva na zodpovednosti rodičov, aby deťom zdôvodnili odmietavý postoj k týmto príbehom a aby im zároveň ponúkli niečo hodnotnejšie.

 

Mgr. Pavol Hucík (* 1975) – absolvent RK CMBF UK Bratislava – Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí (1999). Svoje štúdiá zakončil prácou Parapsychológia z pohľadu kresťanstva. V súčasnosti pôsobí ako kaplán v Spišskej Belej. Popri pastorácii sa neprofesionálne venuje prednášaniu na témy týkajúce sa okultizmu a mágie. Je autorom viacerých článkov z tejto oblasti.